Khuyến Công

Ninh Bình có vị trí chiến lược quan trọng, kết nối khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Tây Bắc, nằm trong vùng tứ giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng ...
Đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ là nền tảng để ngành công nghiệp của tỉnh phát triển vững chắc. Trong những năm gần đây, sản xuất công nghiệp của Ninh ...
      Thực hiện văn bản số 1229/SCT-CN ngày 30/6/2023 của Sở Công Thương về việc mời tham gia triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ ...
Kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 đang được triển khai đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra Đảm bảo tiến độ theo ...
Theo hợp đồng tuyên truyền số 11/HĐCM-2023 về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Ninh Bình năm 2023 được ký kết giữa Trung tâm khuyến công xúc ...
Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI là một trong những giải pháp để Việt Nam thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát ...
Hotline Zalo
Loading...
×