Tin tức & sự kiện

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng ...
Ngày 12/10 vừa qua Chi cục Giám định xây dựng đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục công trình Kho nguyên liệu, kho gia công và nhà ...
Ngày 19 /10/2020 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 1292/QĐ-UBND về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công ...
Ngày 19/10/2020 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 1291/QĐ-UBND về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công ...
Tên hội chợ: Hội chợ Công thương vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiền Giang năm 2020 Thời gian diễn ra từ ngày : 23/11/2020 đến ngày ...
Tên hội chợ: Hội chợ Công thương khu vực Phía Bắc – Nam Định năm 2020 Thời gian diễn ra từ ngày : 19/11/2020 đến ngày 25/11/2020 Địa điểm tổ ...
Giai đoạn 2016-2020 ngành công nghiệp của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010, ước đạt 279.037 ...
Thúc đẩy các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh cho công nghiệp hỗ trợ (CNHT) sẽ tạo tiền đề để các doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ...
Tên hội chợ: Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20 AgroViet 2020 Thời gian diễn ra từ ngày : 03/12/2020 đến ngày 06/12/2020 Địa điểm ...
Tên hội chợ: Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm OCOP khu vực đồng bằng Sông Hồng – Bắc Ninh 2020 Thời gian diễn ra từ ngày : 16/11/2020 đến ...
Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư ...
Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư ...
Hotline Zalo
Loading...
×