Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Ninh Bình cũng là tỉnh thực hiện tốt Đề án cải cách hành chính của Chính phủ, là địa phương điển hình trong việc thực hiện tốt chủ trương “chính ...
A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng và địa bàn hưởng ưu đãi đầu tư: Đối tượng hưởng ưu đãi khuyến khích đầu tư là các nhà đầu tư (bao gồm: các ...
Đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm
Hotline Zalo
Loading...
×