Văn Bản Xúc Tiến Thương Mại

1. Thông tư 11/2019/TT-BCT hướng dẫn hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

Chi tiết thông tư tại đây

2. Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03tháng 10năm 2016của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN,

Chi tiết thông tư tại đây

3. Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 Hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại,

Chi tiết thông tư tại đây.

4. Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025, ,

Chi tiết quyết định tại đây

Hotline Zalo
Loading...
×