Văn Bản Cụm Công Nghiệp

1. Nghị Định Về Quản Lý Phát Triển Cụm Công Nghiệp:

Chi tiết nghị định tại đây

2. Thông Tư Quy Định, Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Nội Dung Của Nghị Định Số 68/2017/Nđ-Cp Ngày 25 Tháng 5 Năm 2017 Của Chính Phủ Về Quản Lý, Phát Triển Cụm Công Nghiệp:

Chi tiết Thông Tư tại đây

3. Nghị Định Về Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ:

Chi tiết Nghị Định tại đây

4. Quyết Định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030:

Chi tiết Quyết Định tại đây

5. Thông Tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

Chi tiết Thông Tư tại đây

Hotline Zalo
Loading...
×