Khuyến Công

Thực hiện hợp đồng tuyên truyền số 12/HĐTT-2022 về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Ninh Bình năm 2022 được ký kết giữa Trung tâm khuyến công ...
Thực hiện Quyết định số 2996/QĐ-BCT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022 trong ...
                Thực hiện Chương trình khuyến công địa phương năm 2022. Ngày 20/7/2022 tại Hội trường Nhà ...
Thực hiện Văn bản số 370/CTĐP-QLKC ngày 17/5/2022 của Cục Công Thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023.Ngày 30/5/2022 Sở ...
Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-CTĐP ngày 07/6/2022 của Cục Công Thương địa phương về việc giao nhiệm vụ triển khai đề án Khuyến công quốc gia năm 2022 ...
Thực hiện Hợp đồng tuyên truyền số 12/HĐTT-2022 về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Ninh Bình năm 2022 được ký kết giữa Trung tâm khuyến công ...
Hotline Zalo
Loading...
×