Văn Bản Khuyến Công

1. Quyết định 12/2020/QĐ-UBND: Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, chi tiết quyết định tại đây

2. Quyết định 10/2020/QĐ-UBND: Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình trên Trục liên thông văn bản, chi tiết quyết định tại đây

3. Quyết định 09/2020/QĐ-UBND: Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, chi tiết quyết định tại đây

4. Quyết định 08/2020/QĐ-UBND: Quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, chi tiết quyết định tại đây

5. Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chi tiết quyết định tại đây

 

Hotline Zalo
Loading...
×