Cụm Công Nghiệp

I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh ...
  I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, ...
    I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Mai Sơn, ...
I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Yên Thổ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh ...
I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh ...
  I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Khánh Nhạc, huyện Yên ...
Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Sơn Lai Địa điểm Xã Sơn Lai, huyện Nho ...
Tên cụm công nghiệp Cụm làng nghề Ninh Phong Địa điểm Phường Ninh Phong, thành phố Ninh ...
Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Yên Ninh Địa điểm Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên ...
Hotline Zalo
Loading...
×