Cụm Công Nghiệp

Vào sáng ngày 12/3/2024 đã diễn ra lễ động thổ của Công ty TNHH FaYang Ninh Bình tại CCN Gia Lập, huyện Gia Viễn. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ...
Thời gian qua, cơ cấu kinh tế huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát ...
Thực hiện văn bản số 06/CN-CNHT ngày 04/01/2023 của Cục Công Nghiệp; Văn bản số 120/SCT-CN ngày 31/01/2023 của Sở Công Thương về việc đăng ký tham ...
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, ngành Công Thương Ninh Bình đã tham mưu cho các cấp ...
Vào sáng ngày 25/2/2023 lễ khánh thành nhà máy Sinyoung vina đã được diễn ra. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công, sản xuất phụ tùng ô tô do Công ...
Hotline Zalo
Loading...
×