Cụm Công Nghiệp

Từ một vùng đất thuần nông nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Ninh Bình, ngày nay huyện Yên Khánh đã trở thành địa phương có nền kinh tế công nghiệp phát ...
Những năm gần đây, kinh tế huyện Nho Quan đã có những chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 24,4%; tỷ trọng công nghiệp, xây ...
Những năm gần đây, Kim Sơn được tỉnh Ninh Bình quan tâm đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tăng cường cơ sở hạ tầng nhằm tạo môi trường thuận ...
Ngày 21 tháng 02 năm 2022UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 133/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với ...
Trong những năm qua công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong ...
Thực hiện văn bản số 114/KH-SYT triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt VI trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho nhóm đối tượng ưu tiên theo ...
Ngày 18 tháng 8 năm 2021 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 895/QĐ-UBND về việc mở rộng cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Khánh. Phạm ...
Ngày 07 tháng 7 năm 2021 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số702/QĐ-UBND về quyết địnhvề việc thành lập cụm công nghiệp Khánh Hải 1, huyện ...
Ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 24/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh ...
Ngày 08 tháng 7 năm 2021UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 712/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh ...
I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh ...
Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Gia Phú.   I Thông tin ...
Hotline Zalo
Loading...
×