Cụm Công Nghiệp

Ngày 21 tháng 02 năm 2022UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 133/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với ...
Trong những năm qua công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong ...
Thực hiện văn bản số 114/KH-SYT triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt VI trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho nhóm đối tượng ưu tiên theo ...
Ngày 18 tháng 8 năm 2021 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 895/QĐ-UBND về việc mở rộng cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Khánh. Phạm ...
Ngày 07 tháng 7 năm 2021 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số702/QĐ-UBND về quyết địnhvề việc thành lập cụm công nghiệp Khánh Hải 1, huyện ...
Ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 24/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh ...
Ngày 08 tháng 7 năm 2021UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 712/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh ...
I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh ...
  I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, ...
    I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Mai Sơn, ...
I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Yên Thổ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh ...
I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh ...
Hotline Zalo
Loading...
×