Cụm Công Nghiệp

Thời gian qua, cơ cấu kinh tế huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát ...
Thực hiện văn bản số 06/CN-CNHT ngày 04/01/2023 của Cục Công Nghiệp; Văn bản số 120/SCT-CN ngày 31/01/2023 của Sở Công Thương về việc đăng ký tham ...
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, ngành Công Thương Ninh Bình đã tham mưu cho các cấp ...
Vào sáng ngày 25/2/2023 lễ khánh thành nhà máy Sinyoung vina đã được diễn ra. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công, sản xuất phụ tùng ô tô do Công ...
Sáng ngày 30/1, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra, động viên sản xuất đầu năm tại doanh nghiệp ...
Hotline Zalo
Loading...
×