Quy Trình Đầu Tư

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ ...
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhà đầu tư nộp ...
Văn bản pháp luật quy định chung về đầu tư: 1.     Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm ...
Hotline Zalo
Loading...
×