Hội chợ triển lãm

- Tên hội chợ: Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2022 - Thời gian từ ngày  02/11 đến ...
- Tên hội chợ: Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam năm 2022 - Thời gian từ ngày 02/11/2022 đến ngày 06/11/2022 - Địa điểm tổ chức: Hội chợ ...
- Tên hội chợ: Hội chợ hàng việt – Đà Nẵng 2022 - Thời gian từ ngày 05/10/2022 đến ngày 10/10/2022 - Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội chợ triển ...
Từ ngày 26/8 - 02/9/2022, tại thị trấn Nông Trường, Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Hội chợ triển lãm thương mại vùng Tây Bắc – Sơn La năm ...
Vì một số lí do: Hội chợ Ocop Khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2022 điều chỉnh lại thời gian tổ chức từ 31/8-5/9/2022. Ban tổ chức xin thông báo đến các ...
- Tên hội chợ: Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2022 - Thời gian từ ngày 01/09/2022 đến ngày 06/09/2022 - Địa điểm tổ chức: Cung Quy ...
- Tên hội chợ: Hội chợ làng nghề sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 năm 2022 - Thời gian từ ngày 02/11/2022 đến ngày 6/11/2022 - Địa điểm tổ ...
- Tên hội chợ: Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2022 - Thời gian từ ngày 23/11/2022 đến ngày 27/11/2022 - Địa điểm tổ chức: Quảng trường ...
  - Tên hội chợ: Hội chợ triển lãm thương mại vùng Tây Bắc - Sơn La năm 2022 - Thời gian từ ngày 26/8/2022 đến ngày 01/9/2022 - Địa ...
- Tên hội chợ: Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2022 - Thời gian từ ngày 01/9/2022 đến ngày 08/9/2022 - Địa điểm tổ chức: Quảng ...
Từ ngày 16/6 đến 20/6/2022 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp- Thành phố Thái nguyên đã diễn ra Hội chợ triển lãm mỗi xã, phường một sản phẩm. Đây là sự ...
- Tên hội chợ: Hội chợ triển lãm sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh, thành phố tại Bình Định năm 2022 - Thời gian từ ngày 24/6/2022 đến ...
Hotline Zalo
Loading...
×