Hội chợ triển lãm

- Tên hội chợ: Hội chợ Công thương Quảng Ngãi năm 2021 - Thời gian diễn ra từ ngày : 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021 - Địa điểm tổ chức: Tại Khu ...
- Tên hội chợ: Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2021 - Thời gian diễn ra từ ngày : 28/4/2021 đến ngày 03/5/2021 - Địa điểm tổ chức: Cung Quy hoạch ...
- Tên hội chợ: Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam - VIETNAM EXPO - Thời gian diễn ra từ ngày : 14/4/2021 đến ngày 17/04/2021- Địa điểm tổ chức: ...
- Tên hội chợ: Hội chợ OCOP Quảng Ninh Xuân - 2021 - Thời gian diễn ra từ ngày : 03/02/2021 đến ngày 07/02/2021 - Địa điểm tổ chức: Tại Cung ...
- Tên hội chợ: Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hưng Yên - Thời gian diễn ra từ ngày : 19/01/2021 đến ngày ...
Tên hội chợ: Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam – Happy Tết 2021 Thời gian diễn ra từ ngày : 27/01/2021 đến ngày 31/02/2021 Địa điểm tổ chức: ...
Tên hội chợ: Hội chợ thương mại khu vực đồng bằng sông Hồng – Vĩnh Phúc năm 2020 Thời gian diễn ra từ ngày : 01/12/2020 đến ngày 07/12/2020 Địa ...
- Tên hội chợ: Hội chợ Hàng Việt – Đà Nẵng 2020 - Thời gian diễn ra từ ngày : 09/12/2020 đến ngày 14/12/2020 - Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm ...
Tên hội chợ: Hội chợ thương mại quốc tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên năm 2020 Thời gian diễn ra từ ngày : 18/12/2020 đến ngày ...
Tên hội chợ: Hội chợ hàng Việt Nam Năm 2020 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Thời gian dự kiến diễn ra từ ngày : 04/11/2020 đến ngày ...
Tên hội chợ: Hội chợ nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2020 tại Cần Thơ Thời gian diễn ra từ ngày : 11/11/2020 đến ngày 15/11/2020 Địa điểm tổ chức: ...
Tên hội chợ: Hội chợ triển lãm sản phẩm ngành công thương đồng bằng Sông Hồng – Ninh Bình năm 2020 Thời gian diễn ra từ ngày : 27/10/2020 đến ngày ...
Hotline Zalo
Loading...
×