Hỗ trợ đầu tư

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng và địa bàn hưởng ưu đãi đầu tư: Đối tượng hưởng ưu đãi khuyến khích đầu tư là các nhà đầu tư (bao gồm: các ...
I. Điều kiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 1. Điều kiện bổ sung cụm công nghiệp vào Quy hoạch: a) Phù hợp với Quy ...
Ưu tiên các ngành nghề sử dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án sử dụng tiết kiệm đất, có hiệu ...
Văn bản pháp luật quy định chung về đầu tư: 1.     Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm ...
Ưu tiên các ngành nghề sử dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án sử dụng tiết kiệm đất, có hiệu ...
Đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm
Hotline Zalo
Loading...
×