CCN Đang Thu Hút Nhà Đầu Tư

Bản đồ thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Văn Phong.
Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Gia Lập.  
Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Khánh Hải 1.
Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Khánh Lợi.
Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Khánh Hải 2.
I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh ...
Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Gia Phú.   I Thông tin ...
Bản đồ thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Khánh Thượng. I Thông tin chung 1 Địa ...
Bản đồ Thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Gia Vân.   Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Gia ...
Quy hoạch chi tiết mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Hướng  .   Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp ...
Hotline Zalo
Loading...
×