CCN Đã Có Nhà Đầu Tư

  I Thông tin chung 1 Địa điểm Phường Ninh Phong, thành phố ...
    I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Mai Sơn, ...
I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh ...
  I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Ninh Vân, huyện Hoa ...
Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Mai Sơn Địa điểm Xã Mai Sơn, huyện Yên ...
  I Thông tin chung 1 Địa điểm Xã Khánh Nhạc, huyện Yên ...
Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Gia Vân Địa điểm Xã Gia Vân, huyện Gia ...
Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Sơn Lai Địa điểm Xã Sơn Lai, huyện Nho ...
Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Phú Sơn Địa điểm Xã Phú Sơn, huyện Nho ...
Tên cụm công nghiệp Cụm làng nghề Ninh Phong Địa điểm Phường Ninh Phong, thành phố Ninh ...
Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Yên Ninh Địa điểm Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên ...
Hotline Zalo
Loading...
×