Tiết kiệm năng lượng

Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Công Thương, từ ngày11-12/5  Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp thực hiện ...
Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền về ...
Ngày nay, sự phát triển của công nghiệp và thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra những bước tiến vượt bậc trên nhiều lĩnh vực ...
Tại Hội nghị chia sẻ kết quả thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng (EECB)”, diễn ra ...
Cơ cấu năng lượng trong 10 năm tới sẽ thay đổi do ảnh hưởng của đại dịch cũng như điều chỉnh các chính sách và sự bền vững khi hồi phục. Do đó ngay ...
Ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, ...
Hotline Zalo
Loading...
×