Hoạt động khuyến công

Chiều ngày 22/9/2022 tại Thanh Hóa, Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị khuyến ...
Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-CTĐP ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc giao nhiệm vụ triển khai đề án khuyến ...
Thực hiện văn bản số 657/SCT-CN ngày 30/5/2022 của Sở Công Thương Ninh Bình về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023. Trung tâm Khuyến công xúc ...
Từ một vùng đất thuần nông nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Ninh Bình, ngày nay huyện Yên Khánh đã trở thành địa phương có nền kinh tế công nghiệp phát ...
Thực hiện Quyết định số 2996/QĐ-BCT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022 trong ...
Thực hiện Văn bản số 370/CTĐP-QLKC ngày 17/5/2022 của Cục Công Thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023.Ngày 30/5/2022 Sở ...
Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-CTĐP ngày 07/6/2022 của Cục Công Thương địa phương về việc giao nhiệm vụ triển khai đề án Khuyến công quốc gia năm 2022 ...
Thực hiện Hợp đồng tuyên truyền số 12/HĐTT-2022 về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Ninh Bình năm 2022 được ký kết giữa Trung tâm khuyến công ...
Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng ...
Thực hiện chương trình khuyến công địa phương năm 2022 từ ngày 10/05/2022 đến ngày 16/05/2022, Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và phát ...
Năm 2021, Công ty TNHH sản xuất thương mại Vĩnh Phát đã được Bộ Công Thương hỗ trợ đề án: “Hỗ trợ ứng dựng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất ...
Phát triển công nghiệp chế biến nông sản là giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp, giảm thiểu rủi ro ...
Hotline Zalo
Loading...
×