Hoạt động khuyến công

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 123/KH-KC ngày 29/6/2023 về việc triển khai thực hiện đề án tham gia hội chợ trong nước. Ngày 20/10/2023, Trung tâm ...
Công ty TNHH Dược liệu Vũ Gia thành lập năm 2016, tại thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với mục đích bảo tồn và phát triển trà hoa ...
Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-CTĐP ngày 17/8/2023 của Cục Công Thương địa phương về việc giao nhiệm vụ triển khai đề án Khuyến công quốc gia năm 2023 ...
Chiều 27/7/2023, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cục Công Thương địa phương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị ...
Thực hiệnNghị Quyết số 94/NQQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, kỳ họp thứ 10 về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương ...
Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức tổ chức tuần du lịch Ninh Bình năm 2023. Dưới sự lãnh đạo, ...
Hotline Zalo
Loading...
×