Hoạt động khuyến công

Chiều 27/7/2023, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cục Công Thương địa phương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị ...
Thực hiệnNghị Quyết số 94/NQQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, kỳ họp thứ 10 về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương ...
Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức tổ chức tuần du lịch Ninh Bình năm 2023. Dưới sự lãnh đạo, ...
Thực hiện nội dung Chương trình hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2023, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công ...
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ...
Thực hiện Quyết định số 2397/QĐ-BCT ngày 14/11/2022 của Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia ...
Hotline Zalo
Loading...
×