Thủ Tục Hành Chính

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/ĐUK ngày 15/6/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm ...
I. Điều kiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 1. Điều kiện bổ sung cụm công nghiệp vào Quy hoạch: a) Phù hợp với Quy ...
1. Hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp: a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp ...
1. Điều kiện thành lập cụm công nghiệp: a) Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt; b) Có doanh nghiệp, hợp tác xã có ...
Hotline Zalo
Loading...
×