TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2023

Thực hiệnNghị Quyết số 94/NQQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, kỳ họp thứ 10 về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2023. Trong đó Kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương được HĐND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 32 đề án với kinh phí hỗ trợ 4.328 triệu đồng. Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp đã tích cực phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể và các đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương năm 2023.

 

Đoàn nghiệm thu tại Hộ kinh doanh cá thể Trần Hoàng Việt

Ngày 18/7/2023 Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2023 gồm có 6 đề án với nội dung là Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất. Tham gia đoàn nghiệm thu còn có đại diện Sở Công Thương, đại diện Sở Tài chính, đại diện phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thành phố nơi có đơn vị được hỗ trợ. Sau khi đoàn công tác xuống kiểm tra thực tế tại các đơn vị được hỗ trợ cả 6 đề án đều được thực hiện đúng nội dung phê duyệt, hồ sơ, chứng từ đã hoàn chỉnh. Đoàn thống nhất nghiệm thu đề án. Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng của sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong ngoài nước, nguồn kinh phí khuyến công địa phương đã được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, góp phần tăng doanh thu cho đơn vị và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành các đề án đúng tiến độ, hoàn thành kế hoạch khuyến công địa phương đã được HĐND tỉnh phê duyệt .

 

                                                                                              Đinh Thị Hường

                                                                                           Phòng Khuyến công

Hotline Zalo
Loading...
×