Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVII năm 2023

Chiều 27/7/2023, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cục Công Thương địa phương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVII năm 2023.

 

               Ảnh: Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2023

Dự Hội nghị có các đồng chí Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; đại diện Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tài chính và đại diện Sở Công Thương, các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Theo báo cáo thì tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2022 của cả nước là 345,5 tỷ đồng, thực hiện là 323 tỷ đồng, đạt 93,48% so với kế hoạch trong đó nguồn kinh phí khuyến công quốc gia được phê duyệt 140 tỷ đồng, thực hiện 136 tỷ đồng, đạt 97,14 % so với kế hoạch; nguồn kinh phí khuyến công địa phương là 205,5 tỷ đồng, thực hiện 187 tỷ đồng, đạt 90,99% so với kế hoạch. Kế hoạch kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình là 8,198 tỷ đồng, thực hiện 8,08 tỷ đồng, đạt 98,6% so với kế hoạch.

Báo cáo tại hội nghị, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho biết, công tác quản lý nhà nước về khuyến công ngày càng được củng cố. Tổ chức hệ thống quản lý khuyến công được quan tâm đầu tư, kết nối hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác xây dựng, thẩm định đề án, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán các đề án khuyến công ở một số địa phương có chuyển biến tích cực. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu kế hoạch của chương trình khuyến công, trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch bằng các đề án.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế và đề xuất nhiều các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động Khuyến công trong thời gian tới. Hội nghị đã được nghe ý kiến tham luận của 6 Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Tiếp thu ý kiến của các địa phương, đơn vị tại Hội nghị Cục trưởng Cục Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công nhằm vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công. Tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn. Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo Trung tâm khuyến công và các phòng chuyên môn.

Tại Hội nghị ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương và bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh mời ông Nguyễn Đình Thắng Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội thay mặt Sở Công Thương Hà Nội nhận cờ đăng cai Hội nghị khuyến công lần thứ XVIII, năm 2024.

Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công. Tích cực phát huy vai trò quản lý nhà nước trong công tác khuyến công, tổ chức thực hiện các đề án khuyến công năm 2022 đúng tiến độ, đạt hiệu quả. Sở Công Thương Ninh Bình vinh dự có 01 đồng chí được Bộ Công Thương tặng Bằng khen trong công tác khuyến công năm 2023.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2023 do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tham gia Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2023. Đây là dịp để Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp quảng bá giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến với các tỉnh thành trong cả nước, là cầu nối giúp các doanh nghiệp tại tỉnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư, phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ.

                                                                                                         Đinh Thị Hường

                                                           Phòng Khuyến công

Hotline Zalo
Loading...
×