Ký Kết Hợp Đồng Thực Hiện Đề Án Chương Trình Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Năm 2023

        Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2023.

          Ngày 07/3/2023 và ngày 21/3/2023 Đại diện Lãnh đạo Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại & phát triển cụm công nghiệp cùng Đại diện Công ty Cổ phần In và Văn hóa phẩm Ninh Bình ký kết hợp đồng thực hiện đề án: “Hoàn thiện, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản xuất bao bì thùng hộp và sản xuất thử nghiệm” và Đại diện Công ty TNHH Xây lắp & bảo dưỡng cơ điện Khánh Ngọc ký kết hợp đồng thực hiện đề án “Hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất túi lọc bụi vải và sản xuất thử nghiệm” .

 

Đại diện lãnh đạo TTKCXTTM&PTCCN và Đại diện Công ty TNHH Xây lắp và

 bảo dưỡng cơ điện Khánh Ngọc

 

Đề án nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực phát triển Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Tỉnh, thu hút, phát triển sản xuất sản phẩm CNHT. Việc ký kết hợp đồng thực hiện đề án bước đầu giúp cho doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh từng bước tiếp cận công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại, nâng cao chất  lượng sản phẩm, tăng năng suất và nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường khả năng liên kết hợp tác với các doanh nghiệp để từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất sản phẩm CNHT trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình.

 

Thùy Linh- Phòng Tư vấn

Hotline Zalo
Loading...
×