Quy hoạch phát triển CCN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

Trên địa bàn tỉnh có 25 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 946,3ha cụ thể: Thành phố Ninh Bình có 02 cụm với tổng diện tích 27,1ha; huyện Gia Viễn có 05 cụm với tổng diện dích 196,32ha; huyện Hoa Lư 02 cụm với tổng diện tích 68,44ha; huyện Yên Mô 04 cụm tổng diện tích 158,98ha; huyện Nho Quan 04 cụm tổng diện tích 171,4ha; huyện Yên Khánh 07 cụm tổng diện tích 256,94ha; huyện Kim Sơn có 01 cụm diện tích 67,12ha

TT

Cụm công nghiệp

Địa điểm

Tổng diện tích (ha)

Tính chất cụm công nghiệp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Thành phố Ninh Bình

 

27,1

 

1

CCN Cầu Yên

Phường Ninh Phong

14,1

Các dự án sản xuất các sản phẩm hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử, các dự án thủ công mỹ nghệ, thêu ren, may mặc   

2

CCN Ninh Phong

Phường Ninh Phong

13

Thu hút các loại hình dự án về chế biến gỗ, sản phẩm gia dụng, sản xuất thủ công mỹ nghệ

II

Huyện Gia Viễn

 

196,32

 

3

CCN Gia Sinh

Xã Gia Sinh

16,32

Thu hút các loại hình dự án về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ thương mại, nhà hàng

4

CCN Gia Thắng, Gia Tiến

Xã Gia Thắng, xã Gia Tiến

40

Thu hút công nghiệp công nghệ sạch

5

CCN Gia Phú

Xã Gia Phú

50

Thu hút công nghiệp công nghệ sạch như: May mặc, giầy da, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô

6

CCN Gia Phú - Liên Sơn

Xã Gia Phú

40

Thu hút công nghiệp công nghệ sạch

7

CCN Gia Vân

Xã Gia Vân

50

Thu hút công nghiệp công nghệ sạch như : Giầy da (không bao gồm giai đoạn thuộc da), điện tử

III

Huyện Hoa Lư

 

68,44

 

8

CCN đá mỹ nghệ Ninh Vân

Xã Ninh Vân

30,64

Thu hút các dự án về chế tác đá mỹ nghệ

9

CCN Ninh Hải

Xã Ninh Hải

37,8

Thu hút các loại hình dự án về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, thêu ren xuất khẩu

IV

Huyện Yên Mô

 

158,98

 

10

CCN Mai Sơn

Xã Mai Sơn

44,98

Thu hút các loại hình dự án về may mặc, hàng tiêu dùng, sản xuất thủ công mỹ nghệ, chế biến lương thực thực phẩm, sửa chữa cơ khí

11

CCN Khánh Thượng

Xã Khánh Thượng

50

Thu hút các loại hình dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất lắp ráp ôtô, dệt may

12

CCN Yên Thổ

TT Yên Thịnh

14

Sản xuất may mặc, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ

13

CCN Yên Lâm

Xã Yên Lâm

50

Sản xuất may mặc, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, chế biến lương thực thực phẩm

V

Huyện Nho Quan

 

171,4

 

14

CCN Văn Phong

Xã Văn Phong

50

Thu hút các dự án sản xuất, gia công giày, dép, may mặc; sản xuất, gia công cơ khí; chế biến nông, lâm sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

15

CCN Phú Sơn

Xã Phú Sơn

43,19

Thu hút các loại hình dự án về sản xuất vật liệu xây dựng như: xi măng, gạch xây dựng

16

CCN Sơn Lai

Xã Sơn Lai và xã Quảng Lạc

28,21

Thu hút các loại hình dự án về chế biến nông lâm sản, công nghiệp khác

17

CCN Xích Thổ

Xã Xích Thổ

50

Thu hút các loại hình dự án về chế biến nông lâm sản, hóa chất, vật liệu xây dựng, công nghiệp khác

VI

Huyện Yên Khánh

 

256,94

 

18

CCN Yên Ninh

Thị trấn Yên Ninh

6,76

Thu hút các loại hình dự án về may mặc, cơ khí, chế biến thức ăn gia súc, thủ công mỹ nghệ

19

CCN Khánh Nhạc

Xã Khánh Nhạc

37,18

Thu hút các loại hình dự án như giầu da xuất khẩu, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất thủ công mỹ nghệ, sửa chữa cơ khí

20

CCN Khánh Hồng

Xã Khánh Hồng

23

May mặc, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, thực phẩm

21

CCN Khánh Thành

Xã Khánh Thành

50

May mặc, điện tử, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, kho trung chuyển

22

CCN Khánh Tiên

Xã Khánh Tiên

40

Sản xuất may mặc, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp khác

23

CCN Khánh Hải I

Xã Khánh Hải

50

May mặc, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, thực phẩm

24

CCN Khánh Hải II

Xã Khánh Hải

50

May mặc, điện tử, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, thực phẩm

VII

Huyện Kim Sơn

 

67,12

 

25

CCN Đồng Hướng

Xã Đồng Hướng

67,12

Thu hút các loại hình dự án về sản xuất cói, bèo, bẹ chuối xuất khẩu, chế biến thuỷ hải sản, sản xuất rượu

Tổng cộng diện tích của 25 CCN (I+II+III+IV+V+VI+VII)

946,3

 

Ngày 08 tháng 7 năm 2021UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 712/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh ...
Hotline Zalo
Loading...
×