QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ( bổ sung CCN Trung Sơn)

Ngày 08 tháng 7 năm 2021UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 712/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (bổ sung CCN Trung Sơn).

Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Trung Sơn, thành phố Tam Điệp vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cụ thể:

  • Tên gọi: cụm công nghiệp Trung Sơn
  • Địa điểm: Phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
  • Quy mô diện tích: 45 ha
  • Tiến độ đầu tư: năm 2021 -2025

Cụm công nghiệp có tính chất là thu hút các dự án sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

                                                                               Phương Liên

Hotline Zalo
Loading...
×