Huyện Kim Sơn: Tập trung thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp

Thời gian qua, cơ cấu kinh tế huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện

Ông Nguyễn Cao Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết: Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Kim Sơn có Cụm Công nghiệp Đồng Hướng đang hoạt động hiệu quả, thu hút đầu tư các dự án, thúc đẩy phát triển công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tăng dần tỷ trọng công nghiệp

Nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Ninh Bình, huyện Kim Sơn có 23 xã và 2 thị trấn. Kim Sơn có các tài nguyên thiên nhiên đa dạng, có vùng đồng bằng đất đai màu mỡ, bờ biển khai thác các nguồn lợi hải sản phong phú, phát triển toàn diện về nông - lâm nghiệp và hải sản theo hướng sản xuất hàng hóa, nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp.

Được sự quan tâm của tỉnh Ninh Bình, huyện Kim Sơn được đầu tư mạng lưới hạ tầng như giao thông, mạng lưới điện, thủy lợi, cấp thoát nước thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tạo việc làm cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bí thư Tỉnh Ủy Ninh Bình

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - Nguyễn Thị Thu Hà thăm mô hình sản xuất của Công ty TNHH Vinahandicrafts tại huyện Kim Sơn ngày 30/1/2023

Đến nay, trên địa bàn huyện Kim Sơn có Cụm Công nghiệp Đồng Hướng đang hoạt động, thu hút đầu tư các dự án, thúc đẩy phát triển công nghiệp. Cụm Công nghiệp Đồng Hướng được thành lập theo Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình, được đầu tư xây dựng hạ tầng gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, Cụm Công nghiệp Đồng Hướng được UBND huyện Kim Sơn đầu tư xây dựng hạ tầng với quy mô 17,12 ha. Đã thu hút đầu tư dự án của các Doanh nghiệp: Công ty TNHH Ánh Hồng, Công ty TNHH Đổi Mới, Công ty TNHH MTV MASTER VINA, Công ty TNHH Nga Hải, Xí nghiệp chiếu cói Năng Động, Công ty TNHH TM Quốc Phong,…

Ngày 29/7/2019 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư: Công ty TNHH thương mại Huy Nga thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Hướng giai đoạn 2 (phần mở rộng) với diện tích 18,768 ha. Hiện nay, việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo tiến độ đề ra, bắt đầu tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Cụm Công nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện Kim Sơn đã xây dựng quy hoạch Cụm Công nghiệp Xuân Chính (quy mô 75 ha), Cụm Công nghiệp Chất Bình (quy mô 75ha), Khu Công nghiệp Kim Sơn (quy mô 200ha),… để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp

Huyện Kim Sơn xác định việc thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp có ý nghĩa quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Thời gian qua, UBND Huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành của tỉnh, trong đó phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp vào đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp trên địa bàn; tham gia tích cực, trách nhiệm trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp.

Huyện Kim Sơn tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa các thủ tục, các quy trình để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn đặc biệt đầu tư vào Cụm công nghiệp Đồng Hướng. Duy trì, phát triển các làng nghề, mở rộng nghề mới theo hướng "Mỗi làng nghề, một sản phẩm chủ lực".

Trong thu hút đầu tư, huyện Kim Sơn định hướng phát huy các nguồn lực, lợi thế sẵn có của địa phương, cụ thể là các dự án về sản xuất sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như: Sản phẩm từ cói, bèo, bẹ chuối; sản xuất đồ chơi; chế biến thủy, hải sản; sản xuất rượu,…

Phó chủ tịch UBND huyện Kim Sơn

Phó chủ tịch UBND huyện Kim Sơn - Nguyễn Cao Sơn đi thực tế
tại công ty TNHH Vina Handicraft

Tháng 8 năm 2022, lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức đối thoại với gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Định kỳ hàng tháng, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn phối hợp với Hội doanh nghiệp huyện xem xét, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp, các HTX… để Chủ tịch UBND huyện tổ chức đối thoại, nắm tình hình, xem xét giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tạo thuận lợi thu hút đầu tư

Trên cơ sở thành công của Cụm Công nghiệp Đồng Hướng, huyện Kim Sơn đề ra mục tiêu trong năm 2023 là tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng, phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Huyện đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn góp phần duy trì làng nghề; triển khai hiệu quả các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trong năm 2023 nhằm phát triển bền vững công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn gắn với bảo vệ môi trường.

Huyện cũng kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào Huyện; rà soát chuyển đổi hình thức đầu tư hạ tầng theo hướng hợp tác phát triển. Đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại trên địa bàn đặc biệt là đầu tư vào các dự án theo các Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực từ đê Bình Minh 2 đến Cồn Nổi.

Công ty

Công ty TNHH Dream Plastic Kim Sơn tại cụm công nghiệp Đồng Hướng

Để tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế - xã hội, huyện Kim Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư phát triển; hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn, nâng cao khả năng kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu vực cũng như cả nước.

Nguồn: Tạp chí công thương

Hotline Zalo
Loading...
×