Kết quả nghiệm thu các đề án Khuyến công Quốc Gia 2019

Được sự quan tâm của Cục Công Thương địa phương, UBND tỉnh Ninh Bình, Sở công thương và các ngành có liên quan.Trong những năm qua công tác khuyến công ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu. Cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công được hoàn thiện, các văn bản hướng dẫn thực hiện phù hợp với tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương. 

Thực hiện Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019  trong đó Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình (Trung tâm) thực hiện đề án“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ” với tổng kinh phí hỗ trợ là 600.000.000 đồng. Trung tâm đã phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân Minh Quyền Ninh Bình và Công ty TNHH đá mỹ nghệ Lâm Tạo triển khai thực hiện đề án đầu tư 04 chiếc máy CNC 3D điêu khắc đá. Nếu như trước đây, các công cụ chạm đục thủ công chỉ cho ra số lượng sản phẩm ít (chỉ có duy nhất một sản phẩm), các mẫu chạm khắc tinh vi và chi tiết phức tạp khó khăn, tốn nhiều thời gian, năng suất thấp thì máy CNC 3D điêu khắc đácác sản phẩm  được sản xuất hàng loạt (nhiều sản phẩm)  độ chính xác cao, với sự hỗ trợ của máy tính, người thợ có thể lên mẫu trên máy tính chạm khắc với các mẫu chạm, khắc tinh vi và chi tiết, phức tạp hơn, tiết kiệm thời gian nâng cao được năng suất, chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn và sản xuất được khối lượng sản phẩm lớn hơn. 

                 

Đ/c Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Sở cùng các lãnh đạo Trung tâm tổ chức nghiệm thu tại DNTN Minh Quyền. Ảnh Đinh Thị Hường.

Ngày 27/8/2019 tổ chức nghiệm thu cơ sở tại 02 đơn vị thụ hưởng. Thành phần tham gia gồm đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình; đại diện UBND xã Ninh Vân; đại diện Trung tâm và đơn vị thụ hưởng. Đoàn thống nhất nghiệm thu và đánh giá đề án mang lại hiệu quả cao với ứng dụng công nghệ 3D chất lượng cao, kỹ thuật tiên tiến, dễ sử dụng, hoạt động ổn định, nâng cao được năng suất, chất lượng từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần giúp các cơ sở chuyển hướng sản xuất, từng bước hiện đại hóa thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất lao động gấp 1,5 lần so với trước và giải phóng 50% sức lao động chân tay, giúp doanh thu của đơn vị tăng, thu nhập người lao động ổn định ở mức 6-7 triệu đồng/người/tháng, đặc biệt là giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường và giải quyết được việc làm cho lao động địa phương.


Đinh Thị Hường - Trung tâm khuyến công  XTTM& PTCCN

Hotline Zalo
Loading...
×