Cụm Công Nghiệp Yên Ninh - Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Yên Ninh

Địa điểm

Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha)

6,76 ha

Loại đất

Đất nông nghiệp

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các loại hình dự án về may mặc, cơ khí, dệt bao bì và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác.

Tỷ lệ lấp đầy (%)

100 %

Số dự án đang hoạt động

05 doanh nghiệp và 01 hộ sản xuất

Tổng vốn đăng ký đầu tư

281 tỷ đồng

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

- Quyết định thành lập số 476/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

 

Số lao động (đăng ký theo dự án)

2.792 người

Hotline Zalo
Loading...
×