Cụm Công Nghiệp Sơn Lai - Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Sơn Lai

Địa điểm

Xã Sơn Lai, huyện Nho Quan

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha)

28,21 ha

Loại đất

Đất đồi

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các loại hình dự án về chế biến tinh bột sắn, sản xuất gỗ ván ép các loại.

Tỷ lệ lấp đầy (%)

100 %

Số dự án đang hoạt động

2 dự án

Tổng vốn đăng ký đầu tư

133,9 tỷ đồng

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

- Quyết định thành lập số 475/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh.

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

 

Số lao động (đăng ký theo dự án)

85 người

Hotline Zalo
Loading...
×