Cụm Công Nghiệp Phú Sơn - Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Phú Sơn

Địa điểm

Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha)

43,19ha

Loại đất

Đất nông nghiệp, ao đầm

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các loại hình dự án về sản xuất gạch xây dựng, xi măng

Tỷ lệ lấp đầy (%)

95,6 %

Số dự án đang hoạt động

2 dự án

Tổng vốn đăng ký đầu tư

2.918 tỷ đồng

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

- Quyết định thành lập số 474/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

 

Số lao động (đăng ký theo dự án)

320 người

Hotline Zalo
Loading...
×