Cụm Công Nghiệp Ninh Phong - Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457

Tên cụm công nghiệp

Cụm làng nghề Ninh Phong

Địa điểm

Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha)

13 ha

Loại đất

Đất nông nghiệp

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các loại hình dự án về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, thêu ren, may mặc.

Tỷ lệ lấp đầy (%)

100 %

Số dự án đang hoạt động

11 doanh nghiệp và 63 hộ gia đình

Tổng vốn đăng ký đầu tư

150 tỷ đồng

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Ninh Phong

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

 

Số lao động (đăng ký theo dự án)

1.511 người

Hotline Zalo
Loading...
×