Việt Nam – Indonesia: Thiết lập hợp tác song phương về lưu trữ (24-12-2019)

Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai cơ quan lưu trữ Việt Nam - Indonesia nhằm đẩy mạnh cải tiến dịch vụ mà hai bên cung cấp cho các bên liên quan, các nhà nghiên cứu và cộng đồng trong lĩnh vực lưu trữ thông qua di sản và tài liệu lưu trữ lịch sử cũng như đối với công tác quản lý tài liệu lưu trữ.

 

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Tùng và ông M. Taufik, Quyền Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Indonesia đã ký kết Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ.

Theo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, sự kiện này là sự tiếp nối kết quả hợp tác tốt đẹp trong những năm qua giữa Việt Nam và Indonesia trong lĩnh vực lưu trữ, đồng thời tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó hữu nghị lâu dài và cam kết hợp tác cùng phát triển giữa hai cơ quan lưu trữ Việt Nam và Indonesia.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Lưu trữ Quốc gia Indonesia nhằm mục đích chính thức thiết lập quan hệ hợp tác song phương giữa hai bên, từ đó đẩy mạnh cải tiến dịch vụ mà hai bên cung cấp cho các bên liên quan, các nhà nghiên cứu và cộng đồng trong lĩnh vực lưu trữ thông qua di sản và tài liệu lưu trữ lịch sử cũng như đối với công tác quản lý tài liệu lưu trữ.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác song phương, như: Tổ chức triển lãm chung, xuất bản ấn phẩm chung về quan hệ lịch sử, di sản và văn hóa ở cả hai nước; trao đổi bản sao tài liệu lưu trữ về các chủ đề được cả hai bên quan tâm trên cơ sở pháp luật hai nước; tổ chức trao đổi các đoàn chuyên gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lưu trữ; trao đổi kinh nghiệm về quản lý tài liệu và tài liệu lưu trữ điện tử trong việc thực hiện Chính phủ điện tử.

Bản ghi nhớ này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lưu trữ nói riêng và góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia nói chung.

Theo congthuong.vn

Hotline Zalo
Loading...
×