Triển khai xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023

Thực hiện Văn bản số 370/CTĐP-QLKC ngày 17/5/2022 của Cục Công Thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023.Ngày 30/5/2022 Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 657/SCT-CN gửi UBND các huyện, thành phố về việc định hướng xây dựng khuyến công năm 2023 trong đó xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia tập trung vào một số nội dung ưu tiên hỗ trợ sau:

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn như xây dựng, đăng ký nhãn hiệu, đầu tư phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp.

- Hỗ trợ các hoạt động tư vấn, trợ giúp các cơ sở công ngiệp nông thôn.

Trên cơ sở đó Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp đã tổng hợp nhu cầu đăng ký hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023 từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngày 22/6/2022 Trung tâm phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Ninh Bình, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoa Lư tổ chức đi khảo sát tình hình thực tế tại các doanh nghiệp đang ký nhu cầu xin hỗ trợ, căn cứ Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2012 về khuyến côngvà các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Trung tâm tổng hợp đề xuất Sở Công Thương thẩm định và trình Bộ Công Thương phê duyệt.

Đinh Thị Hường-Phòng Khuyến công

Hotline Zalo
Loading...
×