Triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng Phương án sản xuất thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh dịch Covid-19

Thực hiện văn bản số 1773/SCT-CN ngày 29/11/2021 của Sở Công Thương Ninh Bình về việc triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng Phương án sản xuất thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh dịch Covid-19. Với mục đích chủ động trong điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra khi xuất hiện ca bệnh Covid-19; đảm bảo sản xuất an toàn thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh dịch Covid-19; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan chủ động xử lý, ứng phó khi xảy ra dịch; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả góp phần bảo vệ sức khoẻ cho người lao động tại doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn;Nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Chỉ đạo hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất, thích ứng an toàn với dịch Covid 19

Ban chỉ đạo xuống làm việc trực tiếp cùng doanh nghiệp trong cụm công nghiệp

Từ ngày 01/12/2021 đến 03/12/2021, Ban Chỉ đạo đã trực tiếp xuống hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng Phương án sản xuất, thích ứng an toàn với dịch Covid-19 gồm các Công ty EverGreat International Limited; Công ty TNHH Sanico Việt Nam; Công ty Poly Tech Vina ( CCN Gia Vân ); Công ty TNHH Regis ( CCN Văn Phong ); Công ty TNHH Master Vina ( CCN Đồng Hướng ); Công ty Giầy ChungJye Ninh Bình – VN ( CCN Khánh Nhạc ); ngoài ra Ban chỉ đạo kiểm tra tình hình hoạt động, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, cơ sở trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh do tác động của dịch Covid 19 tham mưu đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án hỗ trợ doanh nghiệp.

Ban chỉ đạo xuống làm việc trực tiếp cùng doanh nghiệp trong cụm công nghiệp

Các doanh nghiệp, cơ sở được hướng dẫn 100% Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 (theo “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19); phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban chỉ đạo.Thành lập Tổ an toàn phòng chống Covid-19 (theo hướng dẫn tại Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cướng công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp)

Đinh Tuấn Nghĩa – Phòng Cụm Công nghiệp

Hotline Zalo
Loading...
×