Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các lao động trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thực hiện văn bản số 114/KH-SYT triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt VI trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP và quyết định số 3355/QĐ-BTY ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế. Sở Công thương phối hợp với Sở Y tế tổ chức triển khai tiêm phòng Covid-19 cho toàn bộ các lao động trong cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh. Đối với doanh nghiệp có số lượng lao động đông triển khai tiêm tại doanh nghiệp. Dự kiến đợt tiêm chủng kết thúc vào ngày 30/9/2021.

Tổ chức tiêm phòng Covid-19 cho các lao động Công ty TNHH Chung Jye-CCN Khánh Nhạc

Với mục tiêu 100% số liều vắc xin phòng Covid-19 được cấp miễn phí cho đối tượng thuộc nhóm ưu tiên và người dân trên địa bàn tỉnh một cách đảm bảo an toàn, việc tổ chức tiêm chủng cho các lao động được bố trí đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và điều kiện liên quan khác phục vụ tiêm và theo dõi, chăm sóc sức khỏe sau tiêm.

Phương Liên

Hotline Zalo
Loading...
×