Cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/ĐUK ngày 15/6/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022. Cụ thể:

 Nội dung thi: Tìm hiểu những nội dung cơ bản về công tác Cải cách hành chính.

Hình thức thi: Người dự thi thi trắc nghiệm trên trang Thông tin điện tử của Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình http://dangbokhoininhbinh.vn, làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi.

 Cuộc thi sẽ tổ chức trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 29/8/2022; Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 09h30’ sáng thứ hai của tuần kế tiếp.

Cơ cấu khen thưởng:

- Giải cá nhân: Mỗi tuần thi có 5 giải thưởng (01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba)

- Giải tập thể: Sau khi kết thúc 04 tuần thi Ban tổ chức cuộc thi trao giải một lần duy nhất ( 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giả khuyến khích).

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ Khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp đã quán triệt và chỉ đạo Trung tâm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động của Trung tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022 do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình phát động.

 

Ảnh: Viên chức trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình thực hiện Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022

 

Kết thúc tuần thi thứ nhất, có 100% cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022”. Qua cuộc thi đã nâng cao hiểu biết cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Trung tâm những kiến thức, nội dung cơ bản Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; các văn bản của Bộ, ngành và của tỉnh Ninh Bình về cải cách hành chính. Nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong việc đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình Cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trung tâm.

                                                                                   Phạm Huyền - phòng Hành chính

                                                                       

Hotline Zalo
Loading...
×