Thông Báo Mời Doanh Nghiệp Tham Gia Hội Chợ Triểm Lãm Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Chế Biến Chế Tạo Tại Thành Phố Đà Nẵng Năm 2023

        Căn cứ công văn số 173/TTKXC-TV ngày 21/8/2023 của Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp về việc mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2023.

          Ngày 21/8/2023 Trung tâm khuyến công XTTM và phát triển cụm công nghiệp gửi giấy mời đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT và chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tham gia Hội chợ triển lãm, nhằm góp phần quảng bá thương hiệu và hình ảnh của doanh nghiệp với nội dung sau:

          - Tên triển lãm: Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2023;

          - Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Đà Nẵng;

          - Thời gian: 03 ngày, từ ngày 12/9/2023 đến hết ngày 14/9/2023;

          - Địa điểm: Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, 09 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

          Mọi thông tin Brochure Hội chợ triển lãm, mời truy cập theo đường dẫn:

          https://www.fshare.vn/folder/6R662J76Z9XN

          Tham gia Hội chợ triển lãm CNHT và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2023 nhằm tạo môi trường kết nối giao thương trực tiếp, hình thành chuỗi liên kết cung ứng-sản xuất-tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Ưu tiên gặp gỡ các nhà đầu tư, thu thập thông tin và phân tích thị trường đồng thời giới thiệu quảng bá các sản phẩm, công nghệ. Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, tiết kiệm kinh phí xúc tiến thương mại quốc tế.

         

                                                                            Thùy Linh-Phòng Tư Vấn

Hotline Zalo
Loading...
×