Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Đối Với Dự Án Nhà Máy Samse Industry Company Limited

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 435468499 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình chứng nhận lần đầu ngày 30 tháng 11 năm 2018, cấp điều chỉnh lần thứ hai ngày 27/10/2019; Căn cứ Hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Samse Vina tại Cụm công nghiệp Cầu Yên, thành phố Ninh Bình của Nhà đầu tư Samse Industry Co.,Ltd cùng với các văn bản pháp quy; ngày 17 tháng 12 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã cấp giấy chứng nhận thay đổi lần ba chứ

Tên dự án đầu tư: Dự án nhà máy Samse Vina

          Mục tiêu của dự án:

 - Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cáp đồng trục tự động cho xe ô tô để cung cấp cho các nhà máy lắp ráp ô tô trong và ngoài nước; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm cho lao động và tăng doanh thu cho ngân sách địa phương.

- Phát triển công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô tô nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Ninh Bình.

- Cho thuê nhà xưởng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

          Quy mô dự án:

Công suất thiết kế sản xuất cáp đồng trục tự động cho ô tô với quy mô dự kiến 400 tấn/ năm. Quy mô kiến trúc xây dựng dự án bao gồm khối nhà xưởng sản xuất, căng tin, văn phòng 02 tầng, diện tích xây dựng là 8.500 m2, diện tích sàn 8.722 m2; nhà bảo vệ; nhà để xe máy; nhà để ô tô; cột cờ; nhà hút thuốc; bể nước ngầm; cây xanh và các diện tích khác. Dự án được thực hiện tại lô CN5 thuộc Cụm công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.

Diện tích sử dụng đất của dự án là 20.000 m2.

          Tổng số vốn đầu tư của dự án là 128.400.000.000 VNĐ ( Một trăm hai mươi tám tỷ ), tương đương với 5.500.000 USD ( tỷ giá quy đổi 1 USD=23.340 VNĐ áp dụng với vốn đầu tư 4.000.000 USD và tỷ giá quy đổi 1 USD = 23.360 VNĐ áp dụng với phần vốn đầu tư 1.500.000 USD); tiến độ góp vốn 2018-2020.

          Thời hạn thực hiện dự án là 48 năm ( đến hết ngày 01/9/2066, theo thời hạn thuê đất của nhà đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Cầu Yên). Tiến độ thực hiện dự án đầu tư từ năm 2019 đến năm 2019, tháng 12/2019 dự án chính thức đi vào hoạt động. Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và các ưu đãi khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Ninh Bình.

Ngọc Yến

Hotline Zalo
Loading...
×