Tập huấn Hướng dẫn cơ chế, chính sách XTTM và nâng cao năng lực quản lý, thực hiện Chương trình cấp quốc gia về XTTM khu vực phía Bắc

Sáng ngày 30/9/2022, Trung tâm khuyến công XTTM và phát triển cụm công nghiệp tham gia lớp tập huấn hướng dẫn cơ chế, chính sách XTTM và nâng cao năng lực quản lý, thực hiện chương trình cấp quốc gia về XTTM tại tỉnh Cao Bằng do Cục Xúc tiến thương mại-Bộ Công Thương tổ chức.

Đến tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Ông Lê Hoàng Tài – Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; Đại diện Ban Quản lý Chương trình cấp quốc gia về XTTM; các đại biểu là đại diện lãnh đạo và các cán bộ đầu mối trực tiếp phụ trách triển khai hoạt động XTTM của các tổ chức Xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương, Trung tâm XTTM các tỉnh/thành phố khu vực Phía Bắc.

Ông Lê Hoàng Tài – Cục phó Cục Xúc tiến thương mại phát biểu khai mạc

Lớp tập huấn diễn ra 01 ngày, tại đây các đại biểu đã được Cục Xúc tiến thương mại và giảng viên đến từ Chương trình SIPPO tại Việt Nam tập huấn những nội dung: Kỹ năng xây dựng đề án XTTM, các lưu ý khi xây dựng đề án, phát triển ngoại thương; Kỹ năng về xây dựng và tổ chức hiệu quả hoạt động XTTM trực tiếp và trực tuyến, Hướng dẫn triển khai Thông tư số 40/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020; Một số lưu ý về dự toán, tài chính thực hiện, quyết toán đề án Chương trình cấp quốc gia về XTTM; Phổ biến một số văn bản quy định của pháp

luật liên quan đến cơ chế, chính sách mới trong hoạt động XTTM phát triển ngoại thương…

Toàn cảnh lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn đã giúp các đại biểu là cán bộ phụ trách XTTM của Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh khu vực phía Bắc có những định hướng cụ thể và cách làm mới trong việc xây dựng đề án, đề xuất Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và tổ chức thực hiện.

Vũ Thị Hồng Thắm- Phòng XTTM

Hotline Zalo
Loading...
×