Sở Công thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị: “Tuyên truyền, phổ biến Văn bản Quy phạm pháp luật về Công tác Khuyến công”

       

        Thực hiện Chương trình khuyến công địa phương năm 2022. Ngày 20/7/2022 tại Hội trường Nhà khách An Bình, Phòng Công nghiệp - Sở Công Thương Ninh Bình phối hợp với Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình tổ chức: “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công”.

          Thành phần Hội nghị bao gồm Cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về Khuyến công: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Liên minh các hợp tác xã, Hội Nông dân, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố; Lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp/hợp tác xã/cơ sở/hộ kinh doanh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

         

Hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền các chính sách về khuyến công để hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, lao động tại các địa phương. Đồng thời giúp cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về khuyến công, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh nắm bắt rõ hơn về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công; Tăng cường năng lực trong việc khảo sát, xây dựng, thẩm định, nghiệm thu, thanh quyết toán các đề án khuyến công hàng năm; Nâng cao chất lượng tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Qua đó, công tác khuyến công sẽ được chuẩn hóa đi vào nề nếp; Quy trình triển khai các hoạt động khuyến công được tuân thủ tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ để hỗ trợ khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư, phát triển sản xuất có hiệu quả.

          Sau Hội nghị các đại biểu đã đi tham quan thực tế tại 02 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, cụ thể là: Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đình Của; Công ty TNHH MTV Quang Ninh Ninh Bình. Đây là 02 đơn vị được hỗ trợ nguồn vốn từ Chương trình khuyến công và hoạt động có hiệu quả.

          Trương Quốc Bình – Phòng Khuyến công

Hotline Zalo
Loading...
×