Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (04-02-2020)

Ngày 16/01/2020, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, đồng chí Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc sở dự và chủ trì Hội nghị, cùng dự còn có 102 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sở Công Thương.

                 

Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

 

Hội nghị đã nghe dự thảo cáo báo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo nêu rõ những khó khăn, thách thức và những tồn tại trên các lĩnh vực quản lý của Sở. Hội nghị cũng thông qua báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020. 
Hội nghị tập trung thảo luận góp ý các dự thảo báo cáo và thông qua nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức Sở Công thương năm 2019. Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với các dự thảo báo cáo đã được trình bày tại hội nghị; các đại biểu nhấn mạnh chính nhờ sự đoàn kết thống nhất, đồng lòng và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong năm 2019 đã giúp Sở triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng công tác tham mưu được nâng cao; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, công tác thi đua khen thưởng kịp thời, đúng quy định; hoạt động của cấp ủy và các tổ chức đoàn thể ngày càng nề nếp và đi vào chiều sâu được cấp trên đánh giá cao. Năm 2019, Ban lãnh đạo và Công đoàn Sở đã quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho CBCC, đoàn viên công đoàn; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được quan tâm đúng mức, tạo điều kiện cho CBCC yên tâm công tác, làm việc. 
     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc sở đã ghi nhận sự nổ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc sở, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2020, với nhiều nhiệm vụ mới và khó khăn, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Sở cần đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, hoạt động các phòng, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả trong công tác; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, Giám đốc Sở cùng Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan Sở Công Thương đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2020; đồng thời công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

                                                                          Tin và Ảnh: Đinh Thị Nhung – Văn phòng Sở

 

 

Hotline Zalo
Loading...
×