QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập cụm công nghiệp Khánh Hải 1, huyện Yên Khánh

Ngày 07 tháng 7 năm 2021 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số702/QĐ-UBND về quyết địnhvề việc thành lập cụm công nghiệp Khánh Hải 1, huyện Yên Khánh.Phạm vi đầu tư dự án xây dựng cụm công nghiệp Khánh Hải 1nằm trên địa bàn xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Công ty TNHH Khánh Hải Land làm chủ đầu tưvới diện tích  36, 3104 haĐất phục vụ các dự án sản xuất kinh doanh: 299.599m2 ; Đất khu điều hành và hạ tầng kỹ thuật khác: 63.505 m2.Tổng mức đầu tư: 283.989.000.000 đồng.

         Tiến độ thực hiện dự đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Quý III năm 2020 đến quý III năm 2021: Hoàn chỉnh thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán các hạng mục công trình, xin cấp phép xây dựng, hồ sơ thành lập cụm công nghiệp. Qúy III/2021 đến quý IV năm 2030: Triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị hạ tầng cụm công nghiệp.

         Cụm công nghiệp Khánh Hải 1 có tính chấtthu hút các dự án có công nghệ cao, hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường vào các lĩnh vực: sản xuất, gia công cơ khí; sản xuất thiết bị y tế; công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, điện tử.

Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Hải 1 theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của địa phương và tính chất cụm công nghiệp.

  Phương Liên

Hotline Zalo
Loading...
×