QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Khánh Hải 1, huyện Yên Khánh

Ngày 11 tháng 8 năm 2020 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 964/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Khánh Hải, huyện Yên Khánh.

Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Khánh Hải 1, nằm trên địa bàn xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh cụ thể: phía Bắc giáp đường Bái Đính – Kim Sơn và Đê sông Đáy; phía Đônggiáp khu nghĩa trang xã và đường hiện trạng; phía Nam giáp đường 481B; phía Tây giáp khu công nghiệp Khánh Cư. Quy mô diện tích cụm công nghiệp Khánh Hải giữ theo quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh 499,177.Đất cụm công nghiệp có thể cho thuê:

  • Đất công nghiệp: 389,538m2
  • Đất hạ tầng kỹ thuật: 6,372m2
  • Đất cây xanh: 59,347
  • Đất giao thông, bãi xe: 39,390m2

Cụm công nghiệp có tính chất là thu hút các dự án công nghiệp; sản xuất gia công cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ hiện đại, tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường; kho bãi hàng hóa và các ngành công nghiệp khác có công nghệ không gây ô nhiễm môi trường, tạo sự liên kết với khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hotline Zalo
Loading...
×