QUYẾT ĐỊNH V/v chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

Ngày 21 tháng 02 năm 2022UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 133/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Lợi do công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Bảo Minh làm chủ đầu tư.

Phạm vi nghiên cứu thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Khánh Lợi, nằm trên địa bàn xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh đã đượcUBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 30/8/2021. Với tổng diện tích đất cho thuê phục vụ các dự án sản xuất kinh doanh là 48,84 ha; đất hạ tầng kỹ thuật 14,61 ha; hệ thống thu gom, xử lý nước thải có công suất 1.500m3/ngày. Tổng vốn đầu tư dự án là 388 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án năm 2021 – 2023. Chậm nhất quý IV/2023 phải đưa dự án vào hoạt động.

Cụm công nghiệp có tính chất là thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất thực hiện dự án sản xuất kinh doanh theo đúng quy hoạch và tính chất cụm công nghiệp đã được phê duyệt; kinh doanh, khai thác, bảo trì hạ tầng cụm công nghiệp.

                                                                                             Phương Liên

 

Hotline Zalo
Loading...
×