Quyết định điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Văn Phong

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính Phủ về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương, căn cứ kết luận tại phiên giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 24/9/2020; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 25/9/2020 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Văn Phong.

          Tại Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 25/9/2020, UBND tỉnh Ninh Bình đã Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Văn Phong, nội dung chính như sau:

          Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Văn Phong tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Cụm công nghiệp Văn Phong, như sau:

          Ngành, nghề thu hút vào Cụm công nghiệp Văn Phong (sau khi điều chỉnh, bổ sung ): Sản xuất, gia công giày dép, may mặc ; sản xuất, gia công cơ khí, chế biến nông, lâm sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ ô tô, công nghiệp công nghệ sạch; sản xuất giày, bột giấy từ giấy bỏ ( giấy tái chế ) . Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Bùi Tuấn Sơn - Phòng PT cụm CN

Hotline Zalo
Loading...
×