Nhà Đầu Tư Sejung Company Limited Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Lần 2

Ngày 03 tháng 12 năm 2019 Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chứng nhận thay đổi lần thứ 2 cho Nhà đầu tư Sejung company limited. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư là Công ty TNHH Sejung Việt Nam có mã số doanh nghiệp 2700839002 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình cấp lần đầu ngày 27/3/2017.

Tên dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô.

          Mục tiêu của dự án:

 - Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ống xả và linh kiện ống xả ô tô, động cơ, khuôn mẫu phục vụ sản xuất ống xả để cung cấp cho các nhà máy lắp ráp ô tô và thị trường toàn cầu; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm cho lao động và tăng doanh thu cho ngân sách địa phương.

- Phát triển công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô tô nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Ninh bình.

          Quy mô dự án:

Công suất thiết kế là 570.500 sản phẩm/ năm; sản phẩm đầu ra là ống xả và linh kiện ống xả ô tô, động cơ, khuôn mẫu phục vụ sản xuất ống xả. Quy mô xây dựng gồm 2 nhà văn phòng điều hành, mỗi nhà có diện tích xây dựng 640 m2; 3 nhà xưởng với tổng diện tích xây dựng là 13.520 m2; 02 nhà bảo vệ diện tích xây dựng 60 m2; nhà để xe; kho chứa chất thải; kho phụ trợ; trạm biến áp và các công trình phụ trợ khác như cổng, hàng rào, cây xanh cách ly, sân đường nội bộ… Địa điểm thực hiện dự án thuộc lô CN4, Cụm công nghiệp Cầu Yên.

Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng là 32.259 m2, thời gian thuê đất là 50 năm theo thời hạn thuê đất của nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Cầu Yên.

          Tổng số vốn đầu tư của dự án là 128.400.000.000 VNĐ ( Một trăm hai mươi tám tỷ ), tương đương với 5.500.000 USD ( tỷ giá quy đổi 1 USD=23.340 VNĐ áp dụng với vốn đầu tư 4.000.000 USD và tỷ giá quy đổi 1 USD = 23.360 VNĐ áp dụng với phần vốn đầu tư 1.500.000 USD); tiến độ góp vốn 2018-2020.

          Tổng vốn đầu tư của dự án: 443.430.315.000 đồng ( Bốn trăm bốn mươi ba tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, ba trăm mười lăm nghìn đồng ), tương đương khoảng 19.796.000 USD với tỷ giá USD/VND = 22.400.

          Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm theo thời hạn thuê đất của nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Cầu Yên. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2021. Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và của tỉnh Ninh Bình.

Lan Anh

Hotline Zalo
Loading...
×