NGHIỆM THU ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

     Thực hiện Hợp đồng số 03/2023/HĐ-CN/CNHT ngày 30/5/2023 giữa Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp và Công ty TNHH Công nghiệp và Dịch vụ Bình Minh. Ngày 23/10/2023, Sở công thương và Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tiến hành nghiệm thu đề án: “Hoàn thiện, đổi mới công nghệ dây chuyền sản xuất hạt nhựa và sản xuất thử nghiệm” thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Ninh Bình năm 2023 tại Công ty TNHH công nghiệp và dịch vụ Bình Minh. Tham gia hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh gồm có đại diện Lãnh đạo Sở công thương, Sở tài chính, Sở khoa học, Sở kế hoạch và Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại và Phát triển cụm công nghiệp cùng đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH công nghiệp và dịch vụ Bình Minh.

          Năm 2023 Công ty TNHH công nghiệp và dịch vụ Bình Minh đã đầu tư 02 máy sản xuất hạt nhựa SHJ105 với tổng kinh phí đầu tư là 4.840.000.000 đồng, bao gồm nguồn vốn của doanh nghiệp và nguồn kinh phí công nghiệp hỗ trợ của Tỉnh.

Máy sản xuất hạt nhựa SHJ105 là thế hệ máy mới có thể vận hành một cách trơn tru và chính xác như những gì đã được lập trình

- Máy thực hiện tốt các thao tác lặp đi lặp lại liên tục mà không xảy ra lỗi, hạn chế tối đa sai sót, đảm bảo tính đồng nhất của chất lượng mỗi sản phẩm tạo ra.

- Máy hoàn thành tốt phần công việc của cả một hệ thống máy móc cồng kềnh truyền thống trước đây do thiết bị mới hiện đại không phải đầu tư quá nhiều máy móc gây tốn chi phí.

Hình ảnh máy tạo hạt nhựa SHJ105 được hỗ trợ đầu tư

Việc đầu tư máy sản xuất hạt nhựa SHJ105 tạo điều kiện giúp Công ty nâng cao năng suất, đáp ứng được tiến độ, thời gian, chất lượng sản phẩm cho công ty, thể hiện tính bền vững, hiệu quả của đề án trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu.

 

Hội đồng nghiệm thu đề án Công ty TNHH Công nghiệp và Dịch vụ Bình Minh

 

Hội đồng nghiệm thu kết luận đề án “Đạt”, thực hiện đúng nội dung nhiệm vụ, tiến độ trong đề án, sau khi được hỗ trợ, đơn vị thụ hưởng sử dụng đúng kinh phí được hỗ trợ theo đúng quy định và đã có chuyển biến tích cực trong việc mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp hỗ trợ trên địa  bàn tỉnh phát triển.

Đới Linh – Phòng tư vấn

Hotline Zalo
Loading...
×