Nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2996/QĐ-BCT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022 trong đó tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ 01 đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ cho 04 doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.200 triệu đồng. Trung tâm Khuyến công Xúc Tiến Thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình phối hợp với 04 doanh nghiệp (DNTN đá mỹ nghệ Xuân Đoàn, Công ty TNHH đá mỹ nghệ Hiếu Đức, DNTN đá mỹ nghệ Quân Vân, Công ty TNHH đá mỹ nghệ Ngọc Anh) triển khai thực hiện đề án.

Ngày 29/7/2022, được sự đồng ý của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương Ninh Bình. Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình và 04 đơn vị tổ chức nghiệm thu cơ sở với sự sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2022. Tham gia buổi nghiệm thu có Ông Bùi Quang Hưng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; ông Đặng Minh Hiển – Phó trưởng phòng Công nghiệp và ông Đỗ Khắc Cường- Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Vân (nơi triển khai đề án).

 

 

              Nghiệm thu tại xưởng sản xuất của DNTN Xuân Đoàn

 

 Tại DNTN Xuân Đoàn đầu tư 02 máy CNC khắc đá công nghiệp; tại Công ty TNHH đá mỹ nghệ Hiếu Đức đầu tư 02 máy điêu khắc đá CNC; tại DNTN đá mỹ nghệ Quân Vân đầu tư 02 máy khắc đá CNC; tại Công ty TNHH đá mỹ nghệ Ngọc Anh đầu tư 02 máy khắc đá CNC. Máy móc thiết bị đều có chức năng có giống nhau chỉ khác số lượng mũi máy sử dụng làm việc khác nhau nếu hàng kích cỡ vừa thì dùng máy 2 mũi, hàng kích cỡ nhỏ thì dùng máy 3 mũi. Việc đầu tư giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sản phẩm được điêu khắc tinh vi và chi tiết phức tạp, độ chính xác cao, sản xuất được số lượng lớn với kích cỡ khác nhau, giảm chi phí sản xuất (sau khi đầu tư máy để chế tác 01 sản phẩm Công ty cắt giảm 2/3 thời gian so với làm thủ công), giảm ô nhiễm môi trường.

Nội dung hỗ trợ được thực hiện công khai, đúng quy định và đạt yêu cầu theo hợp đồng. Đề án hoàn thành đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho lao động tại địa phương, có thu nhập bình quân 6,5 đến 7 triệu đồng/người/tháng

 Đề án hoàn thành đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các doanh nghiệp, nâng cao tính chủ động trong sản xuất, góp phần phát triển làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, với mục tiêu phát triển công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, cơ cấu phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong quá trình hội nhập, phát huy tối đa các lợi thế và tiềm năng sẵn có kết hợp với thu hút mạnh các nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh, chính trị xã hội.

 

                                                                                                 Đinh Thị Hường

                                                                                             Phòng Khuyến công

Hotline Zalo
Loading...
×