NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA 2021

Thực hiện Quyết định số 3536/QĐ-BCT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021 và văn bản số 800/CTĐP-QLKC ngày 29/10/2021 của Cục Công thương địa phương về phân bổ kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021(đợt 3). Trung tâm Khuyến công Xúc Tiến Thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình phối hợp với Công ty cổ phần điêu khắc đá Bình Minh và Công ty TNHH Xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ” tổng kinh phí thực hiện là 1.350 triệu đồng trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 600 triệu đồng.

 Ngày 19/11/2021, được sự đồng ý của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương Ninh Bình. Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình, Công ty cổ phần điêu khắc đá Bình Minh và Công ty TNHH Xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc tổ chức nghiệm thu cơ sở với sự tham gia chứng kiến của phòng chuyên môn của Sở Công Thương Ninh Bình và đại diện UBND xã Ninh Vân.

 

 

             Nghiệm thu đề án tại Công ty cổ phần điêu khắc đá Bình Minh

 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ tại Công ty Cổ phần điêu khắc đá Bình Minh cụ thể đầu tư 02 máy điêu khắc đá giúp Công ty nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sản phẩm được điêu khắc tinh sảo với chi tiết phức tạp, độ chính xác cao, sản xuất được các sản phẩm số lượng lớn với kích cỡ khác nhau, giảm chi phí sản xuất (sau khi đầu tư máy để chế tác 01 sản phẩm Công ty cắt giảm 2/3 thời gian so với làm thủ công), giảm ô nhiễm môi trường, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động tại địa phương, có thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Hỗ trợ tại Công ty TNHH Xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc đã đầu tư 02 máy CNC khắc đá đầu kép giúp chủ động trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều mẫu mã đa dạng đặc biệt với máy CNC đầu kép có thể hoàn thành mẫu chạm khắc tinh sảo hoa văn chi tiết phức tạp hơn, độ chính xác cao hơn, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm giảm ô nhiễm môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường, thực hiện hợp đồng lớn đúng tiến độ đã ký.

 Đề án hoàn thành đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, nâng cao tính chủ động trong sản xuất, đây là một sự đầu tư hợp lý, tạo ra nhiều mẫu mã đẹp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và hạ giá thànhậôt thêm thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp địa phương. Đảm bảo an ninh, chính trị xã hội.

 

Đinh Thị Hường

                                                                                             Phòng Khuyến công

Hotline Zalo
Loading...
×