NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp đã tích cực phối hợp vớicác ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể và các đơn vị thụ hưởng thực hiện triển khai tốt Kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương năm 2020 với tổng số 31 đề án.

 

              Đoàn nghiệm thu tại Công ty TNHH in Thành Lộc

Ngày 18/8/2020 Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2020 gồm có 9 đề án với nội dung là Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất. Tham gia đoàn nghiệm thu còn có đại diện Sở Công Thương, đại diện Sở Tài Chính, đại diện phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thành phố nơi có đơn vị được hỗ trợ. Sau khi đoàn công tác xuống kiểm tra thực tế tại các đơn vị được hỗ trợ cả 9 đề án đềuđược thực hiện đúng nội dung phê duyệt, hồ sơ, chứng từ đã hoàn chỉnh. Đoàn thống nhất nghiệm thu đề án. Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất góp phần tăng năng suất, mẫu mã đa dạng và nâng cao chất lượng của sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong ngoài nước, nguồn kinh phí khuyến công địa phương đã được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, góp phần tăng doanh thu cho đơn vị và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành các đề án đúng tiến độ, hoàn thành kế hoạch khuyến công địa phương đã được UBND  phê duyệt .

Đinh Thị Hường

                                                                            Phòng Khuyến công và TKNL

 

Hotline Zalo
Loading...
×