Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn regis

Ngày 12/10 vừa qua Chi cục Giám định xây dựng đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục công trình Kho nguyên liệu, kho gia công và nhà chứa dụng cụ số 2 của công ty TNHH Regis tại Lô CN1, CN2 Cụm công nghiệpVăn Phong, xã Văn Phong, huyện Nho Quan.

          Nội dung kiểm tra: Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng côngtrình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựngtrong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghịđịnh 46/2015/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan và kiểm tra chất lượng công trình tại hiện trường.

Thời gian, địa điểm kiểm tra Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra vào buổi chiều ngày 12/10/ năm 2020; Triển khai và thông qua biên bản kiểm tra tại: Công ty trách nhiệm hữu hạn Regis Việt Nam - Cụm công nghiệp Văn Phong, huyện Nho Quan.Trong quá trình kiểm tra hồ sơ Đoàn thực hiện tác nghiệp tại trụ sở làmviệc Chi cục Giám định xây dựng.

Thành phần đoàn kiểm tra gm: Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng; Phòng Giám định và An toàn xây dựng - Chi cục Giám định xây dựng ( Sở Xây dựng ). Đại diện phòng Phát triển Cụm công nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến công, Xúc tiến thương mại và Phát triển Cụm công nghiệp ( Sở Công Thương ) và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nêu mục đích, yêu cầu và nội dung kiểm tra; Chủ đầu tư đã báo cáo sơ bộ về chất lượng công trình xây dựngbàn giao hồ sơ hoàn thành công trình theo danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (theo mẫu Phụ lục III, Thông tư 26/2016/TT-BXD) cho đoàn kiểm tra. Tiếp đó Chủ đầu tư dẫn đoàn kiểm tra sơ bộ về chất lượng công trình xây dựng thực tế tại hiện trường. Về phía công ty TNHH Regis Việt Nam, quá trình chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra đã chuẩn bị tốt Báo cáo về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình được kiểm tra nghiệm thu; Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo danh mục để bàn giao cho đoàn; Đồng thời mời các bên có quan hệ hợp đồng với chủ đầu tư (tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định chất lượng công trình, nhà thầu thi công) tham gia hoạt động xây dựng công trình có trách nhiệm làm việc với đoàn.

Kết thúc công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra đã dự thảo kết quả kiểm tra, tổ chức hội nghị thông qua kết quả kiểm tra với các bên có liên quan và thông báo kết quả kiểm tra cho chủ đầu tư.

Người viết: Bùi Tuấn Sơn

Hotline Zalo
Loading...
×