Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô địa điểm xây dựng tại lô CN3, Cụm công nghiệp Gia Vân.

Ngày 17/7/2020 Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp - Sở Công thương Ninh Bình phối hợp cùng Đoàn kiểm tra Chi cục Giám định xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô địa điểm xây dựng tại lô CN3, Cụm công nghiệp Gia Vân.

(Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Đinh Đạt)

 Nội dung kiểm tra: Về kiểm tra sự tuân thủ quy định pháp luật về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghịđịnh số 46/2015/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan; Kiểm tra chất lượng công trình tại hiện trường. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng, Phòng Giám định và an toàn xây dựng, đại diện Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp.

(Hiện trường công trình. Ảnh: Đinh Đạt)

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, các nhà thầu có quan hệ hợp đồng với chủ đầu tư đã cử người có trách nhiệm cùng làm việc với đoàn; bổ sung hồ sơ tài liệu, giải trình làm rõ những nội dung khi đoàn yêu cầu. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản, được các bên tham gia thông qua và xác nhận.

 

          Đinh Tuấn đạt

 

 

 

Hotline Zalo
Loading...
×