Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình cơ sở sản xuất riệu truyền thông, nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Nga Hải

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; các Thông tư liên quan; Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-SXD ngày 07/01/2020 của Sở Xây dựng về việc Kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình, hạng mục công trình đã đưa vào sử dụng và dự kiến đưa vào sử dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng giao Chi cục Giám định xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Cơ sở sản xuất rượu truyền thống, nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Nga Hải, địa điểm xây dựng tại Cụm công nghiệp Đồng Hướng.

          Thành phần Đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng; Phòng Giám định và An toàn xây dựng – Chi cục Giám định xây dựng; Đơn vị phối hợp kiểm tra: Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển Cụm công nghiệp; Đơn vị được mời kiểm tra: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.

          Các nội dung kiểm tra: Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan; Kiểm tra chất lượng công trình tại hiện trường.

          Buổi kiểm tra đã được triển khai và thông qua biên bản kiểm tra tại trụ sở Cơ sở sản xuất rượu truyền thống, nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Nga Hải – Cụm công nghiệp Đồng Hướng vào ngày 25/8/2020.

                                                                                Bùi Tuấn Sơn

                                                               Phòng Phát triển Cụm công nghiệp

Hotline Zalo
Loading...
×