Khảo sát các đơn vị xin hỗ trợ khuyến công địa phương năm 2021

Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đã lựa chọn các đơn vị và ngành nghề hỗ trợ đúng hướng, đúng đối tượng, đúng mục đích, nhằm phát huy được lợi thế của tỉnh; góp phần trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, trước hết là công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, phân công lại lao động xã hội; thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới, đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại… để giới thiệu nhân rộng; hỗ trợ vốn cho dự án đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, mở rộng và phát triển sản xuất, áp dụng các giải pháp sản suất sạch hơn... đã góp phần tích cực trong việc khuyến khích phát triển sản xuất CN- TTCN cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sản phẩm hàng hoá phục vụ tiêu dùng, sinh hoạt trong nội địa và tham gia thị trường xuất khẩu.

Ngày 23/6/2020 Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 730/SCT-QLCN về việc triển khai Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 và định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021. Sau khi rà soát tổng hợp đăng ký đề xuất kinh phí khuyến công địa phương năm 2021 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, được sự chỉ đạo của Sở Công Thương Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế/ Kinh tế - hạ tầng các huyện tổ chức đoàn khảo sát thực tế tình hình sản xuất kinh doanh và đánh giá về mô hình sản xuất, tiềm năng đầu tư và kế hoạch phát triển của các đơn vị đăng ký khuyến công địa phương năm 2021 nhằm lựa chọn các đơn vị đạt yêu cầu để tiến hành tư vấn, hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế tại 32 đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn. Thông qua khảo sát thực tế, đoàn nhận thấy đa số các đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn đáp ứng được các yêu cầu về đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, diện tích nhà xưởng, máy móc thiết bị, số lượng lao động…, bên cạnh đó, một số đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định.

Qua quá trình khảo sát, Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình sẽ báo cáo Sở Công Thương đề xuất UBND Tỉnh hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn theo đúng quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương.

Vũ Thu Trang – Phòng KCNL

Hotline Zalo
Loading...
×